loader
Gatha Cognition®
Perception, Learning and Reasoning

Article/Chapter Title :

तपश्चर्या व तत्त्वबोध

भगवान बुद्ध

८६-१०८

प्रव्रज्या , शाक्य , कोलीय , श्रमणपंथ , हठयोग , निर्भयता , राजयोग , मार , सुजाता , उपोषण , बोधिवृक्ष , तत्त्वबोध , धर्मचक्रप्रवर्तन , आर्यसत्य , अष्टांगिक मार्ग

Views: 521
Gatha Cognition Free Publication
Cross Referance

तपश्चर्या व तत्त्वबोध

बोधिसत्त्वाने प्रव्रज्या घेतल्यावर परिव्राजकांकडून श्रेष्ठ, लोकोत्तर, शान्त तत्त्वाचा शोध करीत प्रथमध्यानाची पद्धति शिकली.

प्रसिद्ध श्रमणनायकांचे तत्त्वज्ञान जाणून घेण्याच्या उद्देशाने तो राजगृहाला आला.

लोकोत्तर तत्त्वबोध करून घेण्यासाठी अनेक मार्गांचा आवलंब केला.

तपश्चर्येचा मार्ग सोडून ध्यानमार्गानेच तत्त्वबोध करून घेतला.

पंचवर्गीय भिक्षूंना उपदेश करून ‘धर्मचक्रप्रवर्तन’ केले.

Recommend for this Chapter