loader
Gatha Cognition®
Perception, Learning and Reasoning
स्त्री-पुरुष तुलना
Stri-Purush Tulana

0 Reviews | Write Review

महेंद्र मुंजाळ

73
75 gms
Paperback
978-93-85527-21-0

125 / $1.73 125.00 / $ 1.73

Summary of Book

“ज्या परमेश्वराने ही आश्चर्यकारक सृष्टि उत्पन्न केली, त्यानेच स्त्री-पुरुष निर्माण केले. तरी सर्व प्रकारचे साहास दुर्गुण स्त्रियांचेच अंगीं वसतात किंवा जे अवगुण स्त्रियांचे अंगीं आहेत तेच पुरुषांत आहेत किंवा नाहीत हे अगदी स्पष्ट करून दाखवावें याच हेतुनें हा लहानसा निबंध मी माझ्या सर्व देशभगिनींचा अभिमान धरून रचिला आहे. यांत अमुकच जाती किंवा कुळ याकडे माझें मुळीच लक्ष नाही. स्त्रीपुरुषाची तुलना आहे”

Preview

Preview

Reviews


Fill out all required fields to send a message. You have to login to your account to post any review.