loader
Gatha Cognition®
Perception, Learning and Reasoning
भारतातील जाती त्यांची संरचना, उत्त्पत्ती आणि विकास
Bharatatil jati tyanchi sanrachana, uttapatti ani vikas

0 Reviews | Write Review

24
30 gms
Paper back
978-93-84600-33-4 (PB)

20 / $0.28 20.00 / $ 0.28

Shipping Charges

1. Minimum shipping charges will be Rs. 30/-

2. FREE delivery in Maharashtra on order above Rs 1500/-

3. Shipping charges for international orders at actual.

Summary of Book

थोर माणूस इतिहास घडवतो हा सिद्धांत तुम्ही स्वीकारा अथवा स्वीकारु नका. तुम्हाला एवढे मान्य करावेच लागेल की प्रत्येक देशात बुद्धिवादी लोक, सत्ताधारी वर्ग नसला तरी, प्रभावशाली वर्ग असतो. बुद्धिवादी वर्गास दूरदृष्टी असते, तो सल्ला देऊ शकणारा आणि पुढाकार घेणारा वर्ग असतो. कुठल्याही देशात सामान्य जनसमुदाय स्वबुद्धियुक्त विचार आणि कृती असलेले जीवन जगत नाही. तो बहुतांशी अनुकरण करणारा असून बुद्धिवादी वर्गाचे अनुकरण करतो. देशाचे भवितव्य सर्वस्वी बुद्धिवादी वर्गावर अवलंबून असते असे म्हणण्यात अतिशयोक्ती नाही. हा वर्ग प्रामाणिक, स्वतंत्र आणि निर्लोभी असेल तर संकटसमयी पुढाकार घेवून तो योग्य दिशा देईल असा भरवसा त्याच्यावर ठेवता येऊ शकतो. बुद्धि हा स्वायत्त सद्गुण नाही हे खरे आहे. ती केवळ साधनमात्र आहे आणि साधनांचा उपयोग बुद्धिवादी व्यक्ती कोणत्या हेतूसाठी करते त्यावर अवलंबून असतो.

Preview

Preview
Preview

Reviews


Fill out all required fields to send a message. You have to login to your account to post any review.