loader
Gatha Cognition®
Perception, Learning and Reasoning
शिवाजीच्या हिंदवी स्वराज्याचे खरे शत्रू कोण - महंमदी की ब्राह्मणी ?
Shivajichya Hindavi Swarajyache Khare Shtru Kon - Mahammadi ki Brahmani ?

0 Reviews | Write Review

316
300 gms
Paperback
978-81-920426-8-8

300 / $4.12 300.00 / $ 4.12

Shipping Charges

1. Minimum shipping charges will be Rs. 30/-

2. FREE delivery in Maharashtra on order above Rs 1500/-

3. Shipping charges for international orders at actual.

Summary of Book

जेम्स लेनच्या शिवाजीवरील पुस्तकाने उठवलेल्या वादळामुळे ओबीसींच्या संघटना ब्राह्मणी पक्षांपासून सरकल्या आहेत. पण, शिवाजी व जिजाऊ यांच्या बदनामीपुरताच हा प्रश्न मर्यादित राहिला, तर हा दुरावा ब्राह्मणी पक्ष भरून काढतील. 'गोब्राह्मणप्रतिपालक' व 'हिंदूपदपादशहा' ही शिवाजीची प्रतिमा आणि 'हिंदू धर्मवीर' ही संभाजीची प्रतिमा जनमनावर ठसवलेली असल्याने ब्राह्मणी पक्षांना ही डागडुजी सोपी आहे.

शिवाजी व संभाजीचे खरे माहात्म्य त्यांच्या जात्यन्तक समतावादी शाक्त हौतात्म्यात आहे. ब्राह्मणी छावणीने दडपून टाकलेले हे हौतात्म्य प्रस्तुत पुस्तकाच्या १९९२ साली प्रसिद्ध झालेल्या पहिल्या आवृत्तीने प्रथम सप्रमाण उजेडात आणले, संभाजीला जसे बदनाम केले, तसे लेनच्या पुस्तकाद्वारे शिवाजीलाही बदनाम करण्याचा ब्राह्मणी छावणीचा उद्देश असल्याने प्रस्तुत पुस्तकाची गरज वाढली आणि म्हणून शिरूरचे 'मावळाई प्रकाशन' ही सहावी विस्तारित आवृत्ती महाराष्ट्राला सादर करीत आहेत.  

भारताच्या जात्यन्तक भांडवलदारी लोकशाही क्रांतीच्या प्रबोधनाचे पर्व डॉ.आंबेडकरांच्या 'रिडल ऑफ राम ॲण्ड कृष्ण'वरील जनप्रक्षोभानेच सुरू व्हायचे. पण, हा जनप्रक्षोभ दलितांपुरता मर्यादित राहिला आणि त्याला विधायक अब्राह्मणी प्रबोधनाची जोड मिळाली नाही. लेनच्या पुस्तकाविरुद्ध जनप्रक्षोभाला ही जोड मिळत असल्याने भारतीय समाजक्रांतीच्या अब्राह्मणी प्रबोधनसंघर्षाला तोंड लागले आहे.

Preview

Preview
Preview

Reviews


Fill out all required fields to send a message. You have to login to your account to post any review.