loader
Gatha Cognition®
Perception, Learning and Reasoning

0 Reviews | Write Review

128
175
Paperback
978-93-5526-725-2

100 / $1.35 100.00 / $ 1.35

Shipping Charges

1. Minimum shipping charges will be Rs. 30/-

2. FREE delivery in Maharashtra on order above Rs 1500/-

3. Shipping charges for international orders at actual.

Summary of Book

जिल्हा परिषदेच्या एका वाडीतील शाळेत शिकत असलेल्या मुलांनी कृतिशील शिक्षणातून केलेल्या 'जलव्यवस्थापन' या प्रकल्पाला विप्रोचा 'अर्थियन' हा एक लक्ष रुपयांचा पुरस्कार जाहीर होता. तो पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी मुलांना पुणे ते बेंगलोर अशी विमान प्रवासाची संधी मिळली होती. एका वाडी पासून तर भारताच्या सिलिकॉन व्हॅली पर्यंतचा हा प्रवास 'विमानप्रवासाचीगोष्ट' या पुस्तकात वाचायला मिळतो. ही विमानवारी म्हणजे नुसतीच प्रवास कथा नाही तर मुलांचं शिकणं कृतिशील आनंददायी करण्यासाठी योजलेल्या उपक्रमांचे फलित आहे. यात लहानांच्या प्रवासाच्या गोष्टी आहेत पण मोठ्यांनाही पुरुन उरणाऱ्या आहेत. मुलांचे स्वतंत्र भावविश्व आहे, ते उलगडत जाताना उद्याचा समृद्ध माणूस घडविण्यासाठी यशाचा मार्ग शोधणारी ही कथा आहे. संवाद आहे.

उपक्रमशील शिक्षक भाऊसाहेब कासार यांनी लिहिलेले हे पुस्तक सर्वांना वाचायला आवडेल असेच आहे.

Preview

Preview
Preview

Reviews


Fill out all required fields to send a message. You have to login to your account to post any review.