loader
Gatha Cognition®
Perception, Learning and Reasoning
गीतमुद्रा
Gitmudra

0 Reviews | Write Review

128
200 gms
Paper back

120 / $1.68 120.00 / $ 1.68

Shipping Charges

1. Minimum shipping charges will be Rs. 30/-

2. FREE delivery in Maharashtra on order above Rs 1500/-

3. Shipping charges for international orders at actual.

Summary of Book

काळ पुढे जात असतो, आपण शहाणे होत असतो पण... मागे वळून पाहिलं, की ओलांडून आलेल्या त्या दिवसांचा तो मनोहारी भूप्रदेश आपल्याला जाणवतो. वेडेपण घेरतं. चित्तवृत्ती अनावर होतात-नेहमीचीच सर्कस करताना एखाद्या दिवशी हत्ती बेभान व्हावा, तसं आपलं होतं. सगळं झुगारून आपण काळाच्या पिंजऱ्यापाशी येतो. अपारदर्शक वास्तवातून आतूरतेनं दूर नजर लावतो. गेलेल्या दिवसांच्या त्या अंधूक दृश्यांमुळे आपण व्याकुळ होतो. ते केवळ दृश्य थोडेच असते - त्यात सूर असतात, हावभाव असतात, गंध असतो, स्पर्श असतात; सगळीच माणसं 'आपली' झालेली असतात...'

Preview

Preview
Preview
Preview
Preview
Preview
Preview

Reviews


Fill out all required fields to send a message. You have to login to your account to post any review.