loader
Gatha Cognition®
Perception, Learning and Reasoning
आस्तिकशिरोमणी चार्वाक
Astikshiromani Charvak

0 Reviews | Write Review

160
150 gms
Paperback
978-93-84091-12-5

150 / $2.01 150.00 / $ 2.01

Shipping Charges

1. Minimum shipping charges will be Rs. 30/-

2. FREE delivery in Maharashtra on order above Rs 1500/-

3. Shipping charges for international orders at actual.

Summary of Book

चार्वाकाचे काही विचार

ग्रंथांची वचने काही आकाशातून खाली पडत नाहीत.

म्हणून मी आणि तुमच्यासारख्या इतरांनी जे वचन सयुक्तिक असेल, त्याचा स्वीकार करावा.

१) विष्णुपुराण

२) चार्वाक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा

शहाण्या माणसाने या जगामध्ये नेहमी शेती, गोरक्षण, व्यापार, दंडनीती इ. प्रत्यक्षसिद्ध मार्गांनीच सुखोपभोगांचा अनुभव घ्यावा.

- शंकराचार्यकृत सर्वसिद्धान्तसंग्रह

विषयांच्या संपर्कातून निर्माण होणारे सुख दुःखाशी मिसळलेले असल्यामुळे लोकांनी त्याचा त्याग करावा, हा मूर्खाचा विचार झाला. आपल्या हिताची इच्छा करणारा कोणता मनुष्य पांढऱ्याशुभ्र व उत्तम तांदळाने भरलेल्या साळी टरफलाने झाकल्या आहेत, म्हणून टाकून देऊ पाहील बरे?

- सर्वदर्शनसंग्रह - चार्वाकदर्शन

स्वातंत्र्य हा मोक्ष होय.

- सर्वदर्शनसंग्रह - अक्षपाद दर्शन

चार्वाकांविषयीचे काही विचार लोकायताने (चार्वाकदर्शनाने) युक्त असलेली आन्वीक्षिकी ही सर्व विद्यांचा प्रदीप होय.

- कौटिलीय अर्थशास्त्र

आस्तिकशिरोमणी

चार्वाकाचा सिद्धांत खोडून काढणे अवघड आहे. कारण, बहुधा सर्व लोक चार्वाकमताचे अनुसरण करीत असलेलेच आढळतात.

- सर्वदर्शनसंग्रह - चार्वाकदर्शन

म्हणून बहुसंख्य लोकांच्या हितासाठी चार्वाकमताचा आश्रय घेणे, हे आनंददायक होय.

- सर्वदर्शनसंग्रह - चार्वाकदर्शन

Preview

Preview
Preview

Reviews


Fill out all required fields to send a message. You have to login to your account to post any review.